Zobrazení prezentujícího v PowerPointu

Také patříte mezi ty, kdo spoutějí prezentaci ze setrvačnosti klávesou F5? Na monitoru se vám objeví stejné slidy jako na plátně. Jak to udělat, aby se vám na monitoru zobrazil náhled slidů s poznámkami a publiku jenom slidy? (aktualizováno 1/2017)

Prezentátoři často používají slidy jako své poznámky. Možná by se tomuto chybnému postupu i rádi vyhnuli, ale odmítají si pamatovat obsah své prezentace do všech podrobností, nechtějí mít v ruce štos papírů s poznámkami nebo – buďme upřímní – jsou prostě jenom líní si tisknout a vystřihovat kartičky s poznámkami (cuecards), které by jejich problémy vyřešily. Pro tyto prezentátory mám dobrou zprávu, řešení existuje.

Přestože se záležitostem prezentačního softwaru v tomto blogu systematicky nevěnuji, rád udělám výjimku. Funkci „Použít zobrazení předvádějícího“ totiž spousta prezentátorů stále nezná. Aktualizace: v nejnovější verzi PowerPointu (2016) je funkce nazvána: „Použít zobrazení prezentujícího“.

Jak zobrazení předvádějícího funguje?

Zapnutím funkce „Použít zobrazení přednášejícího/prezentujícího“ oddělíte to, co vidí vaši posluchači od toho, co vidíte vy. Na obrazovce notebooku (monitoru) se vám kromě zmenšené verze aktuálního slidu zobrazí také komentáře, které jste si při tvorbě prezentace vepsali do pole poznámek. Už žádné slidy popsané texty! Podrobnostmi, o kterých chcete mluvit, nezahlcujte slidy, ale jednoduše je vepište do poznámek. Vy je budete mít neustále na očích, ale vaši posluchači se nebudou muset pročítat souvislými texty.

Navíc spuštěním této funkce budete mít lepší přehled o celé prezentaci. Není nic horšího, než prezentátor, který se nevyzná ve vlastních slidech. Zmatečně mezi nimi přepíná, protože netuší, kam danou informaci vepsal. I tento problém rozhraní pro předvádějícího řeší – na spodní orientační liště totiž zobrazuje náhledy několika následujících slidů. Najdete tam také hodiny a čas uplynulý od začátku prezentace.

V nejnovější verzi PowerPointu vypadá rozhraní trochu odlišně, ale princip zůstává stejný.

V nejnovější verzi PowerPointu vypadá rozhraní trochu odlišně, ale princip zůstává stejný.

Jak rozhraní spustit?

Spuštění tohoto rozhraní není nikterak složité. Je nutné mít připojený externí monitor (obvykle projektor) a mít ho nastavený jako rozšířenou plochu. V nabídce Prezentace je pak potřeba zatrhnout položku „Použít zobrazení předvádějícího“ a v rozbalovacím okně o řádek výš nastavit, aby se prezentace zobrazovala na tomto externím zařízení. Na PowerPoint překvapivě jednoduché a funkční, co říkáte?

Aktualizace: v nejnovější verzi PowerPointu (2016) za vás PowerPoint sám dokáže spustit rozšířenou plochu, čímž se zapnutí funkce ještě zjednodušilo. Stačí tedy zatrhnout volbu „Použít zobrazení prezentujícího“ a můžete prezentovat.

Marek Hrkal

O autorovi
Marek Hrkal vystudoval marketingovou komunikaci a public relations na Fakultě sociálních věd UK a podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zjistit více...

„Je příjemné, když prezentující vidí v tváři posluchače zájem. Za tento nový zážitek děkuji panu Hrkalovi, který pro nás vytvořil prezentaci, která svým provedením vybočuje z obvyklého standardu (...)“

Monika Kalvodová
Lesy ČR