Jak vytvořit dobrý handout?

Handout (neboli tištěné shrnutí rozdávané posluchačům) může významně zvýšit efektivnost vaší prezentace. Jak dobrý handout funguje, k čemu slouží, jak ho vytvořit a čeho se při jeho tvorbě vyvarovat?

Handout jako obrana proti zapomínání

Hermann Ebbinghaus před víc než 100 lety zkonstruoval křivku zapomínání. Vyplývá z ní, že posluchač zapomene víc než polovinu informací během první hodiny po skončení prezentace. Vy – jako prezentátoři – máte ovšem úplně jiný zájem. Chcete, aby si toho vaši posluchači zapamatovali co možná nejvíc a trvale. Protože opakováním se informace v mysli příjemce upevňují, je vhodné připravit pro zájemce materiál, do kterého budou moct s odstupem času nahlédnout a poznatky si osvěžit.

Zapomeňte na vytištěné slidy!

Většina dnešních prezentátorů si zřejmě představuje, že ideálním handoutem jsou slidy vytištěné po šesti na listy A4. To je velmi naivní myšlenka. Vytiskněte si šest slidů na list a podívejte se, jak nepřehledný dokument vznikl. Garr Reynolds takové dokumenty nazývá »slajdumenty« a zaujímá k nim rázné stanovisko: „Tyto rádoby dokumenty nikdo nečte, protože spousta textu v malých rámečcích spolu s grafy a obrázky se prostě čte špatně.“ [Reynolds, 2009, s. 69] Ke slajdumentu se dobrovolně vrátí pouze minimum vašich posluchačů.

Pokud bude váš handout obsahovat pouze slidy naskládané jeden vedle druhého, číhá na vás ještě jedno nebezpečí. Ve snaze navrhnout slidy tak, aby byly zároveň použitelné jako handout, obyčejně vytvoříte snímky pokryté souvislým textem či velkým množstvím odrážek. Budete se totiž snažit, aby slidy byly pochopitelné samy o sobě, což je zásadní chyba. Slidy nesmí být pochopitelné samy o sobě! Proč by pak bylo zapotřebí prezentátora? Teprve prezentátor má vdechnout smysl slidům. Jinak řečeno – prezentátor nemá být volitelným doplňkem slidů, ale slidy mají naopak doplňovat a ilustrovat slova prezentátora.

Budete-li se snažit ušetřit si práci na handoutu tímto způsobem, vytvoříte ošklivý, špatně použitelný handout a ještě si pokazíte slidy.

Jak tedy udělat handout správně?

Hodláte-li svým posluchačům poskytnout opravdu užitečný a použitelný materiál, pak nelitujte času, který věnujete vytvoření skutečného handoutu. Připravte samostatný dokument. Představte si, že jste byli požádáni zpracovat odborný článek k tématu vaší prezentace. Napište souvislý text, doplňte ho žádoucími tabulkami, grafy, definicemi a podrobnostmi, které se na slidy nevešly. Ve slidech ani ve vlastní prezentaci pak nemusíte zacházet do detailů – posluchače jednoduše odkážete pro definice a podrobnosti do handoutu.


Autor prvního slidu usiloval o to, aby slide fungoval sám o sobě – obsahuje nepřehledný graf se všemi čísly a pro jistotu i komentář. Naproti tomu upravený slide obsahuje jen podstatné informace, podrobnosti jsou obsaženy v handoutu a komentář byl přenechán prezentátorovi.

Budete možná sami překvapeni pozitivní reakcí svého publika na materiál, který je kompaktní, dobře se čte a obsahuje i informace, které se na slidy nevešly. Zároveň vaši posluchači ocení, že jste své slidy nezahltili textem a podrobnostmi, které pro prezentaci samotnou nejsou životně důležité.

Použitá literatura

[1]     ATKINSON, R. et al. Psychologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. 752 s. ISBN 80-7178-640-3

[2]     REYNOLDS, G. Prezentace a zen: Jednoduše a srozumitelně o designu prezentací a jejich předvádění. 1. vydání. Brno: ZONER software, 2009. 230 s. ISBN 978 80 7413 047 2

Marek Hrkal

O autorovi
Marek Hrkal vystudoval marketingovou komunikaci a public relations na Fakultě sociálních věd UK a podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zjistit více...

„To, co se z počátku zdálo jako velmi složitý úkol, se díky zkušenostem a nasazení Marka Hrkala stalo jen pouhou rutinní záležitostí.“

Marek Farník
zakladatel, Ugova čerstvá šťáva