Jak se před prezentací správně rozmluvit?

Prezentátor je v prvé řadě řečník, a proto by měl dbát na správný mluvený projev. Jak se správně rozdýchat a jak lze pro rozmluvení využít slovíčka „ouvex“? I na tyto otázky najdete odpověď…

Poslechněte si článek

Play

Klid především

Základním předpokladem kvalitního mluveného projevu je dobré psychické rozpoložení prezentátora. Nežádoucí nervozita totiž může mít rozličné nežádoucí projevy od sucha v ústech, přes knedlík v krku či chvění hlasu až po jeho úplné selhávání. Zbavení se trémy je proto prvním krokem k dobrému hlasovému projevu.

Rozdýchání vás pomůže i s trémou

Abyste se zbavili trémy, je zapotřebí ovládnout vlastní dech. Pokud dokážete svůj dech prohloubit a uklidnit, vaše nervozita poklesne. Pan docent Trnka, jehož hodiny rétoriky jsem navštěvoval, nás učil rozdýchávat se na dlouhé hlásky ó, á, é, í nebo sssss – cílem tohoto cvičení je co nejdéle udržet výdechový proud. V plicích při běžném mluvení zůstává rezervní vzduch. Při rozdýchání je vhodné i tuto rezervní zásobu vydechnout a znovu se několikrát zhluboka nadechnout. Jak velkou vzduchovou zásobu v plicích máte, si můžete ověřit na následujících cvičeních. Čtěte na jeden nádech:

Uděláme to v pondělí.
Neuděláme-li to v pondělí, uděláme to v úterý.
Neuděláme-li to v pondělí ani v úterý, uděláme to ve středu.
Neuděláme-li to v pondělí, úterý ani ve středu, uděláme to ve čtvrtek.
Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu ani ve čtvrtek, uděláme to v pátek.
Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek ani v pátek, uděláme to v sobotu.
Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek ani v sobotu, uděláme to v neděli.
Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu ani v neděli, neuděláme to celý týden.

Dalším cvičením je „Voře, voře Jan, přiletělo k němu hejno vran…“ – najdete ho v souboru dechových cvičení ke stažení.

Artikulační cvičení

Kromě rozdýchání je důležité se také rozmluvit – tedy přivést do pohotovosti artikulační aparát. Tím by se řečník měl zbavit breptání, přeřeků a dalších obdobných potíží. Martin Kupka, zkušený tiskový mluvčí, s námi vždy několikrát pomalu vyslovoval větu „Míní méně Máňa, vůní voní vání.“ Jan Přeučil zase předává moudro své profesorky z DAMU Anny Rothové, které ho naučila rozmlouvat se za pomoci magického „ouvexu“. Zkuste si schválně s přehnanou výslovností pomalu několikrát říct „ouveks“ nebo jeho varianty „zouvex“ „mouvex“ „louvex“. Svaly potřebné k artikulaci by se měly pořádně protáhnout.

Jazykolamy

Mezi artikulační cvičení patří i rozličné jazykolamy. Mým nejoblíbenějším je patrně „zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo.“ Další jazykolamy, které nám doporučoval pan docent Trnka, si můžete stáhnout zde. Zkuste je nejprve vyslovovat pomalu a pak postupně zrychlujte.

Pečujte o svůj hlas dlouhodobě

Většina z nás se stará o svůj zevnějšek – dlouhodobě a cílevědomě. Často ale zapomínáme na to, že i o hlas je potřeba pečovat. Jan Přeučil nabádá své posluchače, aby po ránu nebo před prezentací hlasivky rozvibrovali lehkým brumendem. Zhluboka se nadechněte a s výdechem vyslovte „hmmmmmmm“, „hammmmmmm“ nebo „ómmmmmm“. Snažte se o co nejdelší výdech.

Pokud byste měli zájem o další rady, stejně jako o další artikulační a dechová cvičení, mohu vřele doporučit knížku Jana Přeučila Kouzlo rétoriky.

Download | stáhněte si…

Dechová cvičení Jazykolamy

Marek Hrkal

O autorovi
Marek Hrkal vystudoval marketingovou komunikaci a public relations na Fakultě sociálních věd UK a podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zjistit více...

„Marek se stal součástí našeho týmu. Chápe podstatu byznysu a dokáže rychle a spolehlivě přetavit myšlenky do prezentací.“

Pavel Turek
obchodní ředitel, Red Bull Air Race