Nelineární prezentace aneb prezentování napřeskáčku

Pokud jste se po přečtení titulku lekli, že jste omylem zavítali na blog kroužku malých fyziků při matematicko-fyzikální fakultě, můžete být v klidu. Budeme se bavit o tématu, které má znamenat revoluci ve stylu prezentování.

Zejména lidé kolem systému Prezi již nějakou dobu prosazují pojem „konverzační prezentování“, který podle nich odráží ducha doby. Člověk udrží pozornost stále kratší a kratší čas a každý požaduje personalizovaný obsah. Podle zastánců tohoto přístupu je přežitý systém lineárních prezentací, kdy prezentujete své slajdy od prvního do posledního. Žádoucí je naopak stavět prezentaci v reálném čase v konverzaci s daným publikem. Ne, neznamená to, že budete svou prezentaci vařit na místě z vody. Vyznavači konverzačního prezentování navrhují připravit si do prezentace podrobné podklady pro každý aspekt vašeho tématu, nastínit v úvodu publiku možné úhly pohledu na téma (agendu) a prezentaci zahájit otázkou publiku: „Na co bychom se měli společně zaměřit? Co vás nejvíc zajímá?“ Tento styl prezentování je vlastně k dokonalosti dotažené přizpůsobení prezentace publiku. Tolik teorie v kostce.

Přednosti a nevýhody

Nelineární prezentování je bezpochyby vhodné pro firemní porady, případně se hodí na workshopy. Předpokladem pro použití tohoto přístupu je částečně zasvěcené, a hlavně zaujaté publikum. Připusťme, že mezi Čechem a Američanem bývá propastný rozdíl, pokud jde o míru angažovanosti a ochotu zapojit se aktivně do v podstatě čehokoli – natož do formování vaší prezentace v reálném čase. Co tedy funguje ve Státech, nemusí fungovat ideálně v Česku. Nepodceňte tento faktor.

Vedle toho záleží i na velikosti auditoria. Čím menší publikum, tím je konverzační přístup vhodnější. Při prezentaci 1:1 je konverzační přístup přirozený, zatímco na velké konferenci obtížně aplikovatelný.

Konverzační přístup se uplatní tam, kde lze téma rozdělit na více relativně samostatných kapitol, mezi nimiž nejsou zásadní návaznosti. Naopak prezentacím se silnou linkou příběhu může uškodit, protože celistvý příběh rozmělní.

Lze použít i PowerPoint?

Jak jsem zmínil už v úvodu, tento „trend“ propagují hlavně lidé kolem systému Prezi. Prezi totiž díky systému zoomování nabízí intuitivní způsob, jak podklad pro konverzační prezentaci vytvořit. Pokud s Prezi nepracujete, nebo z různých důvodů nechcete své slajdy do Prezi převádět, můžete nelineární prezentaci připravit i v PowerPointu s využitím hypertextových odkazů, kterými provážete svůj slajd s agendou se zbytkem prezentace. Uživatelé Office 365 mohou vyzkoušet také funkce Náhled (Vložení > Náhled > Náhled snímku/oddílu).

Funkce vložení náhledu snímku umožňuje docílit podobný zoomovací efekt jako Prezi

Funkce vložení náhledu snímku umožňuje docílit podobný zoomovací efekt jako Prezi

Díky tomuto novému nástroji můžete poměrně efektně imitovat zoomování, které je předností systému Prezi. Stáhněte si na malou ukázku funkce Náhled zde.

Ať už se rozhodnete pro nelineární (konverzační) prezentaci, nebo ne, snahu o přizpůsobení obsahu publiku byste měli vyvinout v každém případě.

Marek Hrkal

O autorovi
Marek Hrkal vystudoval marketingovou komunikaci a public relations na Fakultě sociálních věd UK a podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zjistit více...

„Je příjemné, když prezentující vidí v tváři posluchače zájem. Za tento nový zážitek děkuji panu Hrkalovi, který pro nás vytvořil prezentaci, která svým provedením vybočuje z obvyklého standardu (...)“

Monika Kalvodová
Lesy ČR