Materiály a pomůcky pro lepší prezentace. Zdarma, tady a teď.

Jazykolamy

…abyste během své příští prezentace důkladně artikulovali

Soubor
už k vám letí.
Dejte o nás mezitím vědět světu.

Pokud stahování nezačalo automaticky, stahujte zde.

Dechová cvičení

…abyste se správně rozdýchali před svým příštím vystoupením

Soubor
už k vám letí.
Dejte o nás mezitím vědět světu.

Pokud stahování nezačalo automaticky, stahujte zde.


„To, co se z počátku zdálo jako velmi složitý úkol, se díky zkušenostem a nasazení Marka Hrkala stalo jen pouhou rutinní záležitostí.“

Marek Farník
zakladatel, Ugova čerstvá šťáva