Materiály a pomůcky pro lepší prezentace. Zdarma, tady a teď.

Jazykolamy

…abyste během své příští prezentace důkladně artikulovali

Soubor
už k vám letí.
Dejte o nás mezitím vědět světu.

Pokud stahování nezačalo automaticky, stahujte zde.

Dechová cvičení

…abyste se správně rozdýchali před svým příštím vystoupením

Soubor
už k vám letí.
Dejte o nás mezitím vědět světu.

Pokud stahování nezačalo automaticky, stahujte zde.


„(...) tvůrci prezentací se nesoustředí pouze na design prezentace, ale jejich silná stránka je schopnost posoudit danou problematiku (...)“

Martin Klofanda
Kofola